Konsultit ja työnohjaajat

Markus Anttila

040 500 73 13
Kokonaiskuvan jäsentäminen, asioiden konkretisoiminen ja yhteinen ratkaisujen etsiminen on minulle tärkeää.
LUE LISÄÄ

Atso Juote

040 526 34 25
Sytyn vuoropuhelussa. Nautin tunteen ja intuition käytöstä. Samalla analyyttisuus ja kyky peilata asioita ovat vahvuuksiani.
LUE LISÄÄ

Soile Kero

050 523 0609
Työnohjaajana olen innostunut ja kiinnostunut ihmisistä työssään, sen sisällöistä, valoista ja varjoista. Työnohjaus on yhteistyötä. Voimme yhdessä katsoa kauempaa, nähdä enemmän, löytää enemmän ja asettua kenties uudella tavalla vanhan äärelle.
LUE LISÄÄ

Tuula Kiander

041 45 41 612
Olen konsulttina ja työnohjaajana hakenut jatkuvasti uusia näkökulmia ymmärtääkseni työyhteisön ja johtajuuden monimutkaisia ilmiöitä.
LUE LISÄÄ

Hellevi Kojo

050 563 69 84
Organisaatiossa jokainen on oman työnsä ja yhteisönsä kehittäjä. Tätä kehittäjää ja tutkijaa haluan kutsua esiin, jotta yhteisön viisaus voi auttaa navigoimaan alati muuttuvissa maisemissa.
LUE LISÄÄ

Helena Kupiainen

044 294 45 60
Työnohjaus- ja kehittämistyössä pidän tärkeänä kuuntelua, läsnäoloa ja ilmiöiden jäsentämistä siten, että ohjattavat voivat saada uusia näkökulmia omaan työhönsä.
LUE LISÄÄ

Jaana Laukkarinen

040 577 63 62
Haastan rohkeasti, mutta lempeästi oman toiminnan pohdintaan. Oppimista itsestä, organisaatiosta ja itsestä osana organisaatiota. Tämä on minulle ammatillisen kasvun perusta.
LUE LISÄÄ

Risto Ruokolainen

050 911 6374
Ihmisten välinen yhteistoiminta ja vuorovaikutus ovat työssäni keskiössä - miten työpaikan arki saadaan toimivammaksi ja miten sitä viisaasti johdetaan.
LUE LISÄÄ

Seppo Turkka

050 918 38 88
Johtamisen, työyhteisöjen arjen sujumisen ja hyvinvoinnin kysymykset ovat keskeisiä elementtejä työssäni. Pyrkimyksenä on saattaa ihmiset töidensä äärelle tekemään sitä, mistä maksetaan.
LUE LISÄÄ

Eva Valtanen

0400 444 949
Ihmiset tekevät työtä ja yhteistyötä. Siinä työskentelyssä haluan olla mukana. Se mitä tapahtuu herättää uteliaisuuteni. Se mitä haluaisimme tapahtuvan virittää mielenkiintoni. Yhteinen työskentely on yhteistyötä, joka tapahtuu moninaisissa suhteissa.
LUE LISÄÄ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram