Konsultit ja työnohjaajat

Markus Anttila

040 500 73 13
Kokonaiskuvan jäsentäminen, asioiden konkretisoiminen ja yhteinen ratkaisujen etsiminen on minulle tärkeää.
LUE LISÄÄ

Atso Juote

040 526 34 25
Sytyn vuoropuhelussa. Nautin tunteen ja intuition käytöstä. Samalla analyyttisuus ja kyky peilata asioita ovat vahvuuksiani.
LUE LISÄÄ

Petri Saajoranta

045 317 5597
Kunnioitan yhteisöjen ainutlaatuisia haasteita ja sisäistä kykyä sopeutua muutoksiin. Haastan yksilökeskeistä johtamiskäsitystä. Uudistumista voidaan ohjata tavoitteellisesti ymmärtämällä vuorovaikutussuhteita sekä jaettua johtajuutta.
LUE LISÄÄ

Tuula Kiander

041 45 41 612
Olen konsulttina ja työnohjaajana hakenut jatkuvasti uusia näkökulmia ymmärtääkseni työyhteisön ja johtajuuden monimutkaisia ilmiöitä.
LUE LISÄÄ

Helena Kupiainen

044 294 45 60
Työnohjaus- ja kehittämistyössä pidän tärkeänä kuuntelua, läsnäoloa ja ilmiöiden jäsentämistä siten, että ohjattavat voivat saada uusia näkökulmia omaan työhönsä.
LUE LISÄÄ

Jaana Laukkarinen

040 577 63 62
Haastan rohkeasti, mutta lempeästi oman toiminnan pohdintaan. Oppimista itsestä, organisaatiosta ja itsestä osana organisaatiota. Tämä on minulle ammatillisen kasvun perusta.
LUE LISÄÄ

Jori Linnamäki

040 703 2277
Ihmisen mieli on loputtoman kiehtova kokonaisuus, jonka tutkiminen eri näkökulmista on oma sytykkeeni töihin. Työnohjaajana valitsen lähestymisen asiakkaiden tarpeiden mukaan, mutta erityisvahvuuteni ovat toiminnalliset menetelmät.

LUE LISÄÄ

Sanna Mäkipää

050 348 3397
Tärkein tehtäväni kehittämistyössä on luoda sellaista turvaa ja yhteistä uteliaisuutta, joka mahdollistaa kaikenlaisten, myös vaikeiden asioiden, tutkimisen, uusien näkökulmien etsimisen ja ravitsevan, mutta ajoittain myös ravistelevan maaperän.
LUE LISÄÄ

Risto Ruokolainen

050 911 6374
Ihmisten välinen yhteistoiminta ja vuorovaikutus ovat työssäni keskiössä - miten työpaikan arki saadaan toimivammaksi ja miten sitä viisaasti johdetaan.
LUE LISÄÄ

Satu Silvanto

041 510 1580
Kehitymme, kun uskallamme kohdata itsemme ja toisemme,  ja pohtia, mikä meille on oikeasti tärkeää ja tavoittelemisen arvoista.
LUE LISÄÄ
Kuvassa konsultti Seppo Turkka.

Seppo Turkka

050 918 38 88
Johtamisen, työyhteisöjen arjen sujumisen ja hyvinvoinnin kysymykset ovat keskeisiä elementtejä työssäni. Pyrkimyksenä on saattaa ihmiset töidensä äärelle tekemään sitä, mistä maksetaan. Organisaatioihin pyrin saamaan aikaan rakenteita, rajoja ja ammatillista vastuullisuutta ja välittämisen ilmapiiriä, joka ravitsee tekijöitänsä.
LUE LISÄÄ

Eva Valtanen

0400 444 949
Ihmiset tekevät työtä ja yhteistyötä. Siinä työskentelyssä haluan olla mukana. Se mitä tapahtuu herättää uteliaisuuteni. Se mitä haluaisimme tapahtuvan virittää mielenkiintoni. Yhteinen työskentely on yhteistyötä, joka tapahtuu moninaisissa suhteissa.
LUE LISÄÄ

Sanna Välitalo

044 788 8855
Uskon, että kaikki hyvä ja muutokset syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Suhteeseen asettuminen ja siinä yhdessä asioiden tarkasteleminen eri näkökulmista arvostavan vuorovaikutuksen hengessä lisää ymmärrystä itsestämme, toisistamme ja maailmasta.
LUE LISÄÄ

Kaija Westermark

050 303 9722
Työnohjauksessa olen kiinnostunut ihmisten ajattelusta, tavoista toimia ja siitä, miten jokainen näkee ympäristönsä ja työnsä ilmiöt. Työhön liittyvien kokemusten ja koetun jakaminen ja uudelleen arviointi luo uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia ohjattavien työn tekemiseen.
LUE LISÄÄ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram