Kaija Westermark

Työnohjaaja (STOry), valmentaja
Sairaanhoitaja ylempi AMK

Puh. 050 303 9722
kaija.westermark(at)werka.fi
"Työnohjauksessa olen kiinnostunut ihmisten ajattelusta, tavoista toimia ja siitä, miten jokainen näkee ympäristönsä ja työnsä ilmiöt. Työhön liittyvien kokemusten ja koetun jakaminen ja uudelleen arviointi luo uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia ohjattavien työn tekemiseen."

Asiakkaan tarpeiden mukaan tuon ohjauksiin erilaisia toiminnallisia rakenteita ja jäsennyksiä, joiden avulla omaa työn tekemistä voi tutkia ja oivaltaa uutta. Työnohjauksen sisältö, matka suunnitellaan aina yhteistyössä asiakkaan kanssa ja työnohjaajana teen parhaani, että osaamiseni ja kokemukseni olisi ohjattavien käytössä. Kuljen asiakkaan kanssa matkaa, oivallusten ja vastausten äärelle. Minulle on työurani aikana kertynyt vuosikymmenien ajalta kokemusta monenlaisissa tilanteissa asiakkaiden kohtaamisesta, työnohjaamisesta sekä erilaisissa työnohjausprosesseissa jäsenenä olemisesta. Ne mahdollistavat työn ja sen sisällön sekä siihen liittyvien suhteiden tarkastelun erilaisista näkökulmista.  Työhön liittyvien arvojen ja tarkoitusten pohdinta kulkevat ohjaustyössä mukana.

Työtapani on keskusteleva, kuunteleva ja kysyvä. Työ ja sen tekeminen antaa mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja muutokseen. Keskiössä ovat työnohjattavien tarpeet, tavoitteet ja hyvinvointi sekä työ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram