Werkan tarina

Werka on suomen kielessä alun perin tarkoittanut punomalla tehtyä työtä. 

Werkassa punominen alkoi vuonna 1996, jolloin yrityksen perustajat aloittivat yrityksen, jossa oikeasti ja vakavasti tartutaan vaikeisiin ja haastaviin työelämän kysymyksiin. Werka syntyi tarpeesta ja innostuksesta ratkoa yhteisöjen kehittämistarpeita osallistavilla ja koko yhteisöä sitouttavilla prosesseilla. Nämä työtä ohjaavat arvot elävät edelleen ja ovat vahvistuneet vuosien myötä. Jo tuolloin, toiminnan alkuvaiheessa, sen sisäiseen dna:han rakentui myös ajatus osuuskuntamaisesta toimintamallista, jossa työn sisältö ja korkea eettinen taso määrittää kaikkea toimintaa, ei liikevoitto.

Hyvin pian, jo yritystoiminnan alkumetreillä, ensimmäiset asiakkaamme haastoivat meitä pohtimaan mitkä ovat ne arvot, joilla me toimimme. Tunnistimme kolme tärkeää lähtökohtaa, jotka ovat kantaneet meitä näihin päiviin saakka. Asiakkaan kokemusta arvostava työote, jatkuva uteliaisuus ja uuden oppiminen sekä toivon ylläpito. Näillä menemme myös kohti tulevaa.

Werkalaisten toiminnan ytimessä on ollut aina kuunteleva, moniääninen ja osallistava työote. Kaikki prosessit on räätälöity asiakkaan tarpeista lähtöisin. Eräänlaisesta käsityöläisyyden eetoksesta on muodostunut meille kunnia-asia, jota haluamme vaalia ja arvostaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Uskomme ja luotamme siihen, että hyvin suunniteltu ja tuettu prosessi kantaa ja vie kohti parempaa.

Werkassa on ollut aina myös tärkeää, että konsulttimme ymmärtävät yhteiskuntaa laajasti eri tasoilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon, kasvatuksen, opetuksen, kulttuurin sekä monien muiden yhteiskunnallisten alojen näkökulmat ovat sitä työsarkaa, jota Werkalaiset päivittäin punovat.

Kutsumme sinutkin liittymään Werkan tarinaan, asiakkaana tai tulevana kollegana.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram