Palvelut

Palvelut inhimillisellä ja osallistavalla otteella, jossa yhdistyy asiantuntemus ja kuuntelemisen taito. Punomme kanssasi ajatuksista konkretiaa.

MUUTOS JA 
KEHITTÄMISPROSESSIT

Organisaatio on joka hetki tulossa joksikin, josta emme voi kovin paljoa ennalta tietää, vaikka hallinnan ja ennakoinnin tarpeemme olisi suuri.
TUTUSTU PALVELUUN

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus tarjoaa turvallisen ja dialogisen tilan tutkia työtä kaikkien osapuolten näkökulmasta, oppia työstä ja kehittyä ammattilaisena.
TUTUSTU PALVELUUN

JOHTAMISEN TUKI

Werka tukee johtajia ja esihenkilöitä kasvamaan ja vahvistumaan omassa tehtävässään. Työn ilmiöiden jäsentynyt ymmärrys vahvistaa johtajuutta.
TUTUSTU PALVELUUN

TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Werka on erikoistunut toimintakulttuurin kehittämiseen ja auttaa asiakkaitaan ymmärtämään ja muokkaamaan toiminnan rakenteita.
TUTUSTU PALVELUUN

TYÖYHTEISÖN KRIISIT JA KONFLIKTIT

Työstetty konflikti vahvistaa organisaation kykyä käsitellä ja selviytyä hankalasta tilanteesta myös tulevaisuudessa.
TUTUSTU PALVELUUN

ARVIOINTI JA TUTKIMUS

Tutkimustyömme tekee näkymätöntä näkyväksi, tuo selkeyttä moninaisuuteen, antaa eväitä päätöksentekoon ja tukea päätösten toteuttamiseen.
TUTUSTU PALVELUUN

Werka on suomen kielessä alun perin tarkoittanut punomalla tehtyä työtä.

Werkalaisen toiminnan ytimessä on aina ollut kuunteleva, moniääninen ja yhteistoiminnallinen työote. Kaikki palvelut muotoillaan asiakkaan tarpeista lähtöisin.

Eräänlaisesta käsityöläisyyden eetoksesta on muodostunut meille kunnia-asia, jota haluamme vaalia ja arvostaa työssämme.
LUE KOKO TARINA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram