Arviointi ja tutkimus

”Tutkijan tehtävänä on paljastaa ideologiset ristiriidat ja epäselvät käytännöt.” (Kemmis)

Tutkimustyömme tekee näkymätöntä näkyväksi, tuottaa selkeyttä moninaisuuteen, antaa eväitä päätöksentekoon ja tukea päätösten toteuttamista. Tulosten hyödynnettävyys on ollut korkealla tasolla, kun asiakkaat ovat olleet mukana laatimassa tutkimuksen kysymyksiä, analysoimassa tutkimusaineistoa sekä tulkinneet itse tutkimuksen tuloksia. Tutkimustyömme sisältää arviointitutkimuksia, yritys- ja järjestökuvatutkimuksia, laatuarviointeja, ilmapiirikartoituksia johdon ja esimiesten 360-arviointeja. Lisäksi teemme Narrative Big Five (NBF) -persoonallisuustestejä.

 

Tutkimusta?

Yhteyshenkilömme

Satu Silvanto
puh. 041 510 1580
satu.silvanto(at)werka.fi

Werkan konsulttien toteuttamia selvityksiä ja arviointitutkimuksia:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram