Arviointi ja tutkimus

Arviointi- ja tutkimuspalvelut
- näkymätöntä näkyväksi

Tutkimustyömme tekee näkymätöntä näkyväksi, tuottaa selkeyttä moninaisuuteen, antaa eväitä päätöksentekoon ja tukea päätösten toteuttamiseen.
Werka toteuttaa arviointi- ja tutkimuspalvelut organisaatioympäristössä. Tulosten hyödynnettävyys on ollut korkealla tasolla, kun tutkimuksen tilaajat ovat olleet osallistettuina laatimassa tutkimuksen kysymyksiä, analysoimassa tutkimusaineistoa sekä tulkinneet itse tutkimuksen tuloksia. Tutkimuspalvelumme sisältävät arviointitutkimuksia, yritys- ja järjestökuvatutkimuksia, laatuarviointeja, ilmapiirikartoituksia sekä johdon ja esimiesten 360-arviointeja. Lisäksi teemme Narrative Big Five (NBF) -persoonallisuustestejä.
Werkan konsulttien toteuttamia selvityksiä ja arviointitutkimuksia:
YHTEYSHENKILÖ
Satu Silvanto
puh. 041 510 1580
satu.silvanto@werka.fi
SOITA
Tapaa kaikki Werkan 
konsultit ja työnohjaajat
TUTUSTU

Werka kehitys tukee organisaatioita kestävällä polulla.

Tarjoamme enemmän kuin ratkaisuja: kumppanuudesta syntyy kyvykkyyttä ja osaamista, joka jää organisaatioon.
Tuemme organisaatioita koko kehitysmatkalla ja kaikilla työskentelytasoilla.
Lisäämme ymmärrystä ja kykyä toimia yllätyksellisessä työelämässä.
Olemme oppimisyhteisö, joka luo edellytykset yhdessä oppimiselle asiakasorganisaatiossa.
Toimintaamme ohjaa humaani ihmiskäsitys.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram