Arviointi ja tutkimus

”Tutkijan tehtävänä on paljastaa ideologiset ristiriidat ja epäselvät käytännöt.” (Kemmis)

Tutkimustyömme tekee näkymätöntä näkyväksi, tuottaa selkeyttä moninaisuuteen, antaa eväitä päätöksentekoon ja tukea päätösten toteuttamista. Tulosten hyödynnettävyys on ollut korkealla tasolla, kun asiakkaat ovat olleet mukana laatimassa tutkimuksen kysymyksiä, analysoimassa tutkimusaineistoa sekä tulkinneet itse tutkimuksen tuloksia. Tutkimustyömme sisältää arviointitutkimuksia, yritys- ja järjestökuvatutkimuksia, laatuarviointeja, ilmapiirikartoituksia johdon ja esimiesten 360-arviointeja

Käytössämme on myös äänestyslaitteet 200:lle henkilölle, joiden avulla kyselyt voidaan toteuttaa osana suurta kokousta, konferenssia tai vaikkapa messutapahtumaa.

Tutkimusta?

Yhteyshenkilömme

Kuvassa konsultti Markus Anttila.

Markus Anttila
puh. 040 500 7313
markus.anttila(at)werka.fi

Werkan konsulttien toteuttamia selvityksiä ja arviointitutkimuksia:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram