Johtamisen tuki

Johtamisen tehtävä on saada aikaan tuloksia ihmisiin vaikuttamalla ja yhdessä heidän kanssaan.

Johtaja johtaa ja visioi organisaation tulevaisuutta. Hän johtaa perustehtävää, organisoi ja organisoituu. Hän luo edellytyksiä tuloksellisuudelle, aikaan saamiselle, yhteistyölle, sille, että työ sujuu. Johtaminen on yhtäaikaisesti johtajuutta ja johtamistyötä, jossa heijastuu samanaikaisesti monitasoiset odotukset, kokemukset ja tuntemukset.

Työn ilmiöiden jäsentynyt ymmärrys vahvistaa johtajuutta ja työn vaikuttavuutta.

Kun tarvitsette johtamistyöhönne konsultaatiota, sparrausta, coaching:ia, olemme käytettävissänne.

Johdon sparraus, konsultaatio, coaching?

Yhteyshenkilömme

Eva Valtanen
puh. 0400 444 949
eva.valtanen(at)werka.fi

Muutoksesta puhuttaessa nousee helposti esiin tekninen muutos. Ihmisen perusolemus ei kuitenkaan ole muuttunut. Mitä löytyykään pysyvyyden ja uuden välistä?

Lue lisää
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram