Johtamisen tuki

Johtamisen kehittäminen ja valmennus

Jokaisella on organisaatiossa oma perustehtävä. Johtamisen tehtävä on saada aikaan tuloksia ihmisiin vaikuttamalla ja yhdessä heidän kanssaan. Werka tukee johtajia ja esihenkilöitä kasvamaan sekä vahvistumaan omassa tehtävässään.
Johtamistyöhön heijastuvat samanaikaisesti monitasoiset odotukset, kokemukset ja tuntemukset. Muuttuneessa toimintaympäristössä muuttuu myös johtaminen ja johtajuus – se on yhä enemmän jaettua ja suhteissa tapahtuvaa. Luottamus, yhteinen työ, merkityspuhe sekä tarkoituksen kirkastaminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa ja rikastuvat työyhteisön yhteisessä dialogissa.

Työn ilmiöiden jäsentynyt ymmärrys vahvistaa sekä auttaa kehittämään johtajuutta ja työn vaikuttavuutta. Oppiminen ja oppimaan oppiminen korostuvat tulevaisuuden johtamistyössä. Olemme johtamisen kehittämisen tukena, ja tarjoamme johdon valmennusta, työnohjausta sekä konsultointia.

"Muutoksesta puhuttaessa nousee helposti esiin tekninen muutos. Ihmisen perusolemus ei kuitenkaan ole muuttunut. Mitä löytyykään pysyvyyden ja uuden välistä?"

Atso Juote_konsultti ja työnohjaaja
YHTEYSHENKILÖ
Atso Juote
puh. 040 526 3425
atso.juote@werka.fi
SOITA
Tapaa kaikki Werkan 
konsultit ja työnohjaajat
TUTUSTU

Werka kehitys tukee organisaatioita kestävällä polulla.

Tarjoamme enemmän kuin ratkaisuja: kumppanuudesta syntyy kyvykkyyttä ja osaamista, joka jää organisaatioon.
Tuemme organisaatioita koko kehitysmatkalla ja kaikilla työskentelytasoilla.
Lisäämme ymmärrystä ja kykyä toimia yllätyksellisessä työelämässä.
Olemme oppimisyhteisö, joka luo edellytykset yhdessä oppimiselle asiakasorganisaatiossa.
Toimintaamme ohjaa humaani ihmiskäsitys.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram