Työyhteisön kriisit ja konfliktit

Vain hyvin hoidettu konflikti vahvistaa organisaatiota.

Ristiriidat kuuluvat työelämään. Asioista on eriäviä näkemyksiä. Tavoitteet näyttäytyvät epäselvinä ja muutokset synnyttävät jännitteitä. Ihmisten erilaiset tarpeet ja intohimot synnyttävät kamppailuja ja kilpailua. Pahimmillaan syntyy konflikti, joka lamauttaa työntekoa ja sairastuttaa työyhteisön. Työstetty konflikti vahvistaa organisaation kykyä käsitellä ja selviytyä hankalasta tilanteesta myös tulevaisuudessa.

Tukea organisaation kriisi- ja konfliktitilanteisiin?

Yhteyshenkilömme

Atso Juote
puh. 040 526 34 25
atso.juote(at)werka.fi

Työyhteisöt ja niiden toimintaympäristöt elävät jatkuvassa muutoksessa. Monimutkaisissa muutostilanteissa syntyy helposti jännitteitä, jotka voivat kärjistyä konflikteiksi.

Lue lisää
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram