Muutos- ja kehittämisprosessit

Muutos- ja 
kehittämisprosessit

Organisaatiot ovat joka hetki tulossa joksikin. Toimintaympäristöjen jatkuvat muutokset luovat organisaatioille tarpeen sopeutua. Tarve kehittämiseen voi nousta myös organisaation sisäisestä muutoksesta.
Muutosprosessit ovat työelämän arkipäivää. Organisaatiot kasvavat ja kehittyvät sekä sopeutuvat toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Kompleksisessa ympäristössä organisaation kehittäminen ja uuteen sopeutuminen tapahtuvat verkostomaisissa vuorovaikutussuhteissa. Muutokseen vastaaminen on aikaa vievää strategista organisoitumista, johon Werka voi tuoda systeemistä ymmärrystä ja työkaluja kehittämisprosessien läpiviemiseen.

Työskentelemme organisaation strategisten kehittämisprosessien, tulevaisuuden visiotyön ja muutoksien johtamisen parissa. Olemme muutosjohtamisen ja systeemisen organisaatiokonsultoinnin ammattilaisia. Tutkimme työn systeemisiä ilmiöitä ja tuemme organisaatiota muutosprosesseissa tuoden työyhteisöön uudenlaisia organisoitumisen käytänteitä. Olemme tukena strategiatyössä, muutoksen johtamisessa, itseohjautuvuuden ja yhteisöohjautuvuuden kehittäjinä, valmennuksissa ja organisoitumisen fasilitoinnissa.

"Meillä on mahdollisuus muuttaa yhteiskuntaa."

YHTEYSHENKILÖ
Petri Katko
puh. 045 317 5597
petri.katko@werka.fi
SOITA
Tapaa kaikki Werkan 
konsultit ja työnohjaajat
TUTUSTU

Werka kehitys tukee organisaatioita kestävällä polulla.

Tarjoamme enemmän kuin ratkaisuja: kumppanuudesta syntyy kyvykkyyttä ja osaamista, joka jää organisaatioon.
Tuemme organisaatioita koko kehitysmatkalla ja kaikilla työskentelytasoilla.
Lisäämme ymmärrystä ja kykyä toimia yllätyksellisessä työelämässä.
Olemme oppimisyhteisö, joka luo edellytykset yhdessä oppimiselle asiakasorganisaatiossa.
Toimintaamme ohjaa humaani ihmiskäsitys.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram