Muutos- ja kehittämisprosessit

Organisaation muutokset ja kehittäminen

Organisaatiot ovat joka hetki tulossa joksikin. Toimintaympäristöjen jatkuvat muutokset luovat organisaatioille tarpeen sopeutua. Tarve kehittämiseen voi nousta myös organisaation tai työyhteisön sisäisestä muutoksesta.
Organisaatiomuutokset ovat työelämän arkipäivää. Organisaatiot kasvavat ja kehittyvät sekä sopeutuvat toimintaympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Kompleksisessa ympäristössä organisaation kehittäminen ja uuteen sopeutuminen tapahtuvat verkostomaisissa vuorovaikutussuhteissa. Muutokseen vastaaminen ja muutoksen johtaminen on aikaa vievää strategista organisoitumista.

Tuomme systeemistä ymmärrystä ja työkaluja organisaation kehittämisprosessien läpiviemiseen. Työskentelemme organisaation strategisen kehittämisen, tulevaisuuden visiotyön ja muutosjohtamisen parissa. Tutkimme työn systeemisiä ilmiöitä ja tuemme organisaatiota muutosprosesseissa tuoden työyhteisöön uudenlaisia organisoitumisen käytänteitä. Olemme tukena strategiatyössä, organisaatiomuutoksen johtamisessa, työyhteisön itseohjautuvuuden kehittämisessä ja organisoitumisen fasilitoinnissa.

"Meillä on mahdollisuus muuttaa yhteiskuntaa."

YHTEYSHENKILÖ
Petri Saajoranta
puh. 045 317 5597
petri.saajoranta@werka.fi
SOITA
Tapaa kaikki Werkan 
konsultit ja työnohjaajat
TUTUSTU

Werka kehitys tukee organisaatioita kestävällä polulla.

Tarjoamme enemmän kuin ratkaisuja: kumppanuudesta syntyy kyvykkyyttä ja osaamista, joka jää organisaatioon.
Tuemme organisaatioita koko kehitysmatkalla ja kaikilla työskentelytasoilla.
Lisäämme ymmärrystä ja kykyä toimia yllätyksellisessä työelämässä.
Olemme oppimisyhteisö, joka luo edellytykset yhdessä oppimiselle asiakasorganisaatiossa.
Toimintaamme ohjaa humaani ihmiskäsitys.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram