Muutos ja kehittämisprosessit

Organisaatio on joka hetki tulossa joksikin, josta emme voi kovin paljoa tietää, vaikka hallinnan ja ennakoinnin tarpeemme olisi suuri.

Muutos – ja kehittämisprosessit ovat työelämän arkipäivää. Organisaatioiden ja yhteisöjen tarve muotoutua toimintaympäristön jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin on strategista ja aikaa vaativaa työtä. Me olemme näiden prosessien asiantuntijoita ja ammattilaisia, Meille tärkeää on prosessimainen työote. Etenemme askel kerrallaan.

Kun tarvitsette uudenlaisia tapoja organisoitua -itseohjautuvuus, yhdessä ohjautuvuus ja johtamisen muutostarpeet liittyen näihin teemoihin -, tukea muutoksen ja muuttumisen johtamiseen, strategiatyöhön, fasilitointiin tai muihin muutos – kehittämisprosesseihin, olemme käytettävissänne.

Muutos?

Yhteyshenkilömme

Eva Valtanen
puh. 0400 444 949
eva.valtanen(at)werka.fi

"Meillä on mahdollisuus muuttaa yhteiskuntaa"

Lue lisää
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram