Työyhteisösovittelu

Konfliktit ja kriisit työyhteisössä

Ristiriitojen käsittelyn taito on tärkeä osa työyhteisöjen hyvinvointia. Monimutkaisissa muutostilanteissa syntyy jännitteitä, jotka voidaan kääntää voimavaraksi ja energiaksi, mutta hoitamattomana ne saattavat kärjistyä konflikteiksi. Tarjoamme työyhteisösovittelua organisaatioille.
Ristiriidat kuuluvat työelämään, ja ristiriitojen käsittelyn taito on tärkeä osa hyvinvoivaa työyhteisöä. Ristiriitojen taustalla on usein se, etteivät työnkuvat ja -prosessit ole selkeitä. Muutostilanteet työpaikoilla voivat tuoda esiin asioita, jotka ovat aiemmin olleet piilossa. Erilaiset tarpeet ja intohimot synnyttävät kamppailuja ja kilpailua. Hoitamattomana ristiriidasta syntyy konflikti, joka lamauttaa työnteon ja sairastuttaa työyhteisön. 

Työyhteisösovittelussa, ristiriitojen kanssa työskennellessä keskeistä on hahmottaa ja ymmärtää kokonaisuutta. Tarjoamme hyväksi todetut työkalut ristiriidan sovitteluun ja kokonaisvaltaiseen työstämiseen. Tekemällä jännitteet näkyväksi, voimme valjastaa ne organisaation hyödyksi. Hyvin työstetty konflikti vahvistaa organisaatiota ja yksilöiden työhyvinvointia.

"Vain hyvin hoidettu konflikti vahvistaa organisaatiota."

YHTEYSHENKILÖ
Petri Saajoranta
puh. 045 317 5597
petri.saajoranta@werka.fi
SOITA
Tapaa kaikki Werkan 
konsultit ja työnohjaajat
TUTUSTU

Werka kehitys tukee organisaatioita kestävällä polulla.

Tarjoamme enemmän kuin ratkaisuja: kumppanuudesta syntyy kyvykkyyttä ja osaamista, joka jää organisaatioon.
Tuemme organisaatioita koko kehitysmatkalla ja kaikilla työskentelytasoilla.
Lisäämme ymmärrystä ja kykyä toimia yllätyksellisessä työelämässä.
Olemme oppimisyhteisö, joka luo edellytykset yhdessä oppimiselle asiakasorganisaatiossa.
Toimintaamme ohjaa humaani ihmiskäsitys.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram