19/12/2017

Esimiehet merkittävässä roolissa työyhteisön konfliktitilanteissa

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli.

Työyhteisöt ja niiden toimintaympäristöt elävät jatkuvassa muutoksessa. Monimutkaisissa muutostilanteissa syntyy helposti ristiriitoja, jotka voivat kärjistyä konflikteiksi. Työyhteisöjen konflikteilla on ikävä taipumus kasvaa ajan myötä. Onkin tärkeää rohkaistua ottamaan konfliktista ote - eikä toivoa, että se kuihtuu ajan myötä. Oman työn jatkuva kehittäminen on esimiehille avainasemassa. Werka tukee esimiesten valmiuksia toimia vaativissa tilanteissa.

”Muutostilanteet työpaikoilla voivat tuoda esiin asioita, jotka ovat olleet piilossa aiemmin”, toteaa Tuula Kiander. Sekaannukset synnyttävät helposti ristiriitoja, jotka voivat johtaa konfliktitilanteisiin. Huomio kiinnittyy helposti konflikteihin, ei siihen mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ei-toivotun tilanteen syntyyn”, Kiander täsmentää.

”Konfliktien kanssa työskennellessä keskeisiä teemoja ovat pyrkimys hahmottaa ja ymmärtää kokonaisuutta. On selvitettävä mistä kaikesta konfliktissa on oikein kysymys”, kertoo Jaana Laukkarinen. Laukkarinen toteaa myös, että konflikteja esitellään erittäin usein kahden henkilön välisinä, joissa kemiat eivät pelaa. Kuitenkin niiden taustat ja syyt useimmiten ovat muualla. Konflikteilla on ikävä taipumus ajan kanssa suurentua ja ne helposti aiheuttavat kuppikuntien syntymistä työyhteisöön.

Esimiehen tehtävään sisältyy sekä jännitteiden että avoimien riitojen käsittelyä. Työpaikoilla törmätään tilanteisiin, jossa esimiehet eivät uskalla puuttua. ”Joskus ehkä pelätään, että puuttuminen pahentaa tilannetta tai ollaan avuttomia vaikeaksi koettujen tunteiden kanssa.” Kiander kuvaa esimiesten tilannetta Esimiesten onkin kohdattava omat taitonsa kyetä olemaan ja toimimaan sietämättömissä tilanteissa. ”Jos valmiuksia käsitellä jännitteitä ja riitoja ei ole, voi organisaatiossa syntyä kuppikuntia, joissa joku muu ottaa esimiehelle kuuluvaa valtaa. Esimiehen auktoriteetti voi hukkua, jolloin hänen asemansa muuttuu ja muut voivat käyttää valtatyhjiötä”, Kiander lisää.

Jos tilanne jatkuu pitkään tai on tullut tavaksi lakaista ristiriidat maton alle, voi työyhteisön työkyky heikentyä merkittävästi. Työtehtävät eivät suju, sairauspoissaolot lisääntyvät ja työyhteisön ilmapiiri on raskas. Tämä aiheuttaa sekä kustannuksia että resurssien hukkaamista. Pitkään jatkuessa konfliktitilanne saattaa jopa levitä ja alkaa kuluttaa myös muiden kuin kyseisen työyhteisön voimavaroja.

Panostus esimiesten valmiuksiin kannattaa

Esimiehen tehtävään sisältyy jännitteiden ja joskus avoimien riitojen käsittelyä. Pitkittyneet ristiriidat uuvuttavat ja jopa sairastuttavat työyhteisön. Monimutkaisissa ja jännitteisissä tilanteissa menestyksen ratkaisevat yhteistyötaidot. Valmiuksia konfliktien käsittelyssä voidaan lisätä. ”Esimies voi merkittävällä tavalla vaikuttaa työyhteisönsä toimintakykyisyyteen ja tuloksellisuuteen vahvistamalla omia valmiuksiaan konfliktien käsittelyssä,” Laukkarinen kertoo.

Werka järjestää esimies- ja johtotehtävissä toimiville suunnattua konfliktitilanteiden johtamisen valmennusta. Sen avulla osallistujat saavat rohkeutta ja valmiuksia elää sekä toimia työyhteisön erilaisissa konfliktitilanteissa. Keskeistä on tietojen ja taitojen työstäminen ja pohdinta yhdessä toisten esimiesten kanssa. Lähtökohtana ovat omakohtaiset tarpeet ja kokemukset.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram