13/02/2018

Nopea muutosvauhti haastaa työyhteisön johtamistavan

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli.

Muutoksesta puhuttaessa nousee helposti esiin tekninen muutos. Ihmisen perusolemus ei kuitenkaan ole muuttunut. Mitä löytyykään pysyvyyden ja uuden välistä? Tuula Kiander, Seppo Turkka ja Markus Anttila Werka kehityksestä pohtivat toimintakulttuurin muutoksen aiheuttamia tarpeita uudenlaiselle johtajuudelle.

Ensinnäkin on hyvä lähteä liikkeelle siitä, mikä on työn tarkoitus. Täytyy olla selvää, minkä eteen tehdään töitä. Anttilan mukaan jokaisella on organisaatiossa oma perustehtävä, mutta voi olla haasteellista löytää yhteinen tavoite. Jotta yhteinen tehtävä löytyy, tarvitaan johtajuutta ja toimijuutta. Kiander pohtii myös, olisiko enemmänkin niin, että johtajuus voisi luoda rakenteita, jossa osaaminen kytkeytyy yhteen.
Anttila on samoilla linjoilla, ja siteeraa Henry Minzbergiä, jonka mukaan ”yksi johtajan rooli on olla eräänlainen hermokeskus”. Tässä roolissa johtajan tehtävä on nimenomaan kytkeä asioita ja ihmisiä laaja-alaisesti. Johtajan työnä on tuoda toimijat juttelemaan ja törmäämään. Tällaisessa johtajuudessa viestinnän asema korostuu.

Erilaiset todellisuudet johdettavana

Muutostilanteissa ihmiset sopeutuvat uusiin asioihin eri tahdissa. Osa menee innokkaammin kohti uutta, ja osa vastustaa kiihkeästi. Kianderin mukaan vastustukseen sisältyy paljon energiaa, mutta siinä piilee myös voimavara. Energiaa on tärkeä pyrkiä suuntaamaan yhteisten intressien hakemiseen. Tällaisessa vaiheessa johtajan rooli on kytkeä keskenään erilaisia näkemyksiä ja kannanottoja toisiinsa. Kytkeytymistä rakennetaan keskustelujen kautta.
Todellisuuksia ja tulkintoja asioista on aina useita, eikä johtajan näkemys ole suinkaan aina se ainoa oikea. ”Vasta kun johtaja on valmis ottamaan vastaan muidenkin todellisuuden, voidaan rakentaa yhteinen todellisuus”, Turkka toteaa. Tällaisessa tilanteessa autoritäärinen johtajuus ei toimi, sillä on tärkeää mahdollistaa kuulluksi tuleminen. Useista tilanteista löytyy pohjimmaisena tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Asioiden auki puhumisen kautta luodaan yhteistä todellisuutta ja päästään lähemmäksi.
Johtajalla on tärkeää ylläpitää samanaikaisesti rajoja ja toivoa ja hänellä tulee olla myös kykyä kannatella yhteisössä ja yksilöissä olevia hankalia tunteita. Henkilöstön kokemuksen vastaanotto ja kuunteleminen ovat erityisen tärkeitä. Kun tiedetään, millainen kokemus on kyseessä, tiedetään myös mihin voidaan vaikuttaa. Usein voidaan vaikuttaa tapaan toimia. Anttila nostaa esiin ajankohtaisen Sote-uudistuksen. Uudistuksessa on paljon sellaista, mitä kukaan ei tiedä. Tästä aiheutuu monenlaisia hankaluuksia, jotka liittyvät epävarmuuteen. Esimiehilläkään ei välttämättä ole henkilöstön janoamaa tietoa. Kysymykset ovat sellaisia, joita ei voida heti ratkaista, mutta niitä voidaan yhdessä miettiä. Vaikeiden tilanteiden ja kysymysten äärellä ei aina osata tarttua avautuviin mahdollisuuksiin. ”Onkin hyvä kysymys, millaista johtajuutta tarvitaan, että osattaisiin toimia niissä tilanteissa”, Kiander pohtii.

Enemmän kohtaamisia

Arjen keskellä ollaan paljon ilman esimiestä, ja Anttila toivookin arkeen enemmän kohtaamisia. Asiantuntijaorganisaatiossa täytyy olla aikoja ja paikkoja tarkistaa toimintaa ja sopia asioista. Kianderin mukaan roolineuvottelu on osa työtä. Johtajalla ja työntekijällä on työpaikalla omat roolinsa. Ollaan paljon neuvottelutilanteessa, jossa pohditaan mihin saakka autonomiani riittää ja kuinka toimia tässä tilanteessa.
Kianderin mukaan johtamistilanteet vaihtelevat. Välillä yksi johtaja riittää edustamaan johtajuutta ja välillä tarvitaan koko organisaatio mukaan. Mitä monimutkaisempi ilmiö on kyseessä, sitä suurempi kaipuu on siihen, että joku tai jotkut johdon edustajat toimisivat vahvoina johtajina. Johtajan tulisikin liikkua yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden janalla siinä, miten paljon tarvitaan yhteisöllistä, ehkä koko organisaation henkilöstön osallistumista johtajuuteen. Yksinkertaisia linjauksia voi tehdä yksinkin. Mitä monimutkaisemmasta asiasta on kysymys, sitä useampi ihminen tarvitaan asiaa pohtimaan yhdessä.
Johtajuus on edelleen tärkeä tehtävä. Werka auttaa hyvän johtajuuden rakentamisessa.

Lisätiedot: werka.fi/palvelut/organisaation-kehittaminen/

Lataa: Työn Tarinat artikkeli pdf -muodossa.

Julkaisimme Työn Tarinat -lehtemme painetun version elokuussa 2017. Lehden sähköisen version jaamme luettavaksi 2018 aikana.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram