Eva Valtanen

KM, työnohjaaja (STOry), Master-CSLE®
Puh. 0400 444 949
eva.valtanen(at)werka.fi
"Ihmiset tekevät työtä ja yhteistyötä. Siinä työskentelyssä haluan olla mukana. Se mitä tapahtuu herättää uteliaisuuteni. Se mitä haluaisimme tapahtuvan virittää mielenkiintoni. Yhteinen työskentely on yhteistyötä, joka tapahtuu moninaisissa suhteissa. 
Suhteiden näkeminen ja niiden tutkiminen mahdollistaa yhteisen muuttumisen ja oppimisen. Siihen tarvitsemme yhteistä puhetta ja ihmettelyä. Muuttumisen dynamiikka vaikuttaa meihin kaikkiin eri tasoilla ja tavoilla. Tämä aika on tehnyt jatkuvan liikkeen näkyväksi. Saman aikaisesti meidän pitäisi kyetä oppimaan. Tämä vaatii hitauden sietämistä. Kykyä tunnistaa mitä tapahtuu ja miksi. Olla läsnä. Toimimme hyvin kompleksisessa maailmassa, joka on täynnä paradokseja. Ajatusmallien tunnistaminen, tutkiminen ja muuttaminen mahdollistaa uudenlaisen tavan nähdä ja tehdä työtä.

Olen, välillä rasittavuuteen asti, innostunut työstäni. Olen saanut onnistua ja epäonnistua. Tunnistan keskeneräisyyteni. Se mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja asioiden uudelleen organisoitumisen. Olen täydellisen epätäydellinen – rakastan tätä työtä, jota saan ihmisten kanssa tehdä. Se vie mukanaan ja pitää liikkeessä, kehon ja mielen.

Työllä ja työskentelyllä tulee olla tarkoitus ja merkitys, jota yhteinen sanoittaminen ja keskustelu edistävät. Minun työskentelyni tarkoituksen ja merkityksen ydin löytyy juuri tuosta yhteisestä keskustelusta. Yhdessä.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram