Petri Saajoranta

Organisaatiokonsultti FINOD
Työnohjaaja FINOD, STOry
Sosionomi AMK

Puh. 045 317 5597
petri.saajoranta@werka.fi
"Kunnioitan yhteisöjen ainutlaatuisia haasteita ja sisäistä kykyä sopeutua muutoksiin. Haastan yksilökeskeistä johtamiskäsitystä. Uudistumista voidaan ohjata tavoitteellisesti ymmärtämällä vuorovaikutussuhteita sekä jaettua johtajuutta." 
Kehitän organisaatioita hyvään työhön ja johtajuuteen konsulttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2009 kirkon, kuntien ja järjestöjen työntekijöille. Minulla on 20 vuoden kokemus nuorisotyöstä seurakunnissa ja järjestöissä.

Työnohjaajana tuen jaetun johtajuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Teen näkyväksi yhteisön sisäisiä ja ulkoisia vuorovaikutussuhteita ja kommunikaation valtarakenteita. 
Konsultoin organisaatioiden muutosprosesseja monialaisesti kaikilla organisaation tasoilla.
 
Muutosprosesseissa on tärkeää hyväksyä samaan aikaan läsnäolevaa erilaisuutta, pysyvyyttä ja ennakoimattomuutta. Muutoksen keskiössä ovat kysymykset yksilön tarpeista suhteessa yhteisön tarpeisiin. Jotain uutta ja hyvää on syntymässä.

Onnistunut ohjausprosessi syntyy yhteisestä puheesta ja tuottaa sitoutumista ja hyvinvointia työhön.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram