Tuula Kiander

KM, TRO, työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti FINOD
Puh. 041 45 41 612
tuula.kiander(at)werka.fi
"Työyhteisön ja johtajuuden kehittäminen tapahtuu aina suhteessa toisiin, yhdessä toisten kanssa."
Olen konsulttina ja työnohjaajana hakenut jatkuvasti uusia näkökulmia ymmärtääkseni työyhteisön ja johtajuuden monimutkaisia ilmiöitä. Yksinkertaiset perusasiat pitävät edelleen paikkansa. Kokemusten kuunteleminen on tärkeää. Yhteinen, jaettu ymmärrys syntyy ajan kanssa. Pienet liikkeet ovat merkityksellisiä. Työyhteisössä tarvitaan edelleen kykyä kannatella inhimillisesti arvokasta ja tärkeää.

Olen toiminut organisaatiokonsulttina ja työnohjaajana vuodesta 2000, pääasiassa julkisten organisaatioiden kehittäjänä niin kuntien kuin valtiohallinnonkin työpaikoilla. Olen tehnyt sekä pieniä että isoja kehittämishankkeita. Näissä kehittämishankkeissa olen toiminut johdon ja esimiesten tukena ja luonut, kokeillut ja kehittänyt yhteistoiminnallisia työmuotoja yhdessä asiakkaitteni kanssa. Lähtökohtana kehittämistyössäni on ollut mahdollisimman laaja-alainen osallistuminen eri organisaatiotasoilta ja uudenlaisten kytkentöjen synnyttäminen eri organisaatiotasojen välillä. Kuunteleva ja tutkiva työote on tärkeä tekijä kaikessa kehittämisessä. Muutoksessa eläminen ja siihen liittyvät erilaiset ilmiöt ovat osaamiseni ydintä.

Viime vuodet olen toiminut ison järjestön pienen yksikön esimiehenä ja työyhteisökehittäjänä. Järjestömaailma ja järjestöelämään liittyvät erityispiirteet ovat tästä työstä minulle tuttuja.

Olen ollut ja olen edelleen erityisen kiinnostunut työyhteisön ja johtajuuden dynamiikasta ja ilmiöistä. Kiinnostuksestani on syntynyt kaksi kirjaa yhteistyössä Satu Kasken kanssa ”Tunnejohtajuus – kuuntelua ja vaikuttamista” ja ”Minä johtajana – itsetuntemuksesta toimivaan johtajuuteen”. Suhteissa tapahtuvaa johtajuutta olen pohdiskellut julkaistussa artikkelissa ”Johtamisen tilat: yksilöllistävää ja suhteissa olevaa johtamista” yhdessä Jussi Onnismaan kanssa.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram