Sanna Mäkipää

TtM, terveydenhoitaja, työnohjaaja STOry, Brain-Based Coach

Puh. 050 348 3397
sanna.makipaa(at)werka.fi
"Tärkein tehtäväni kehittämistyössä on luoda sellaista turvaa ja yhteistä uteliaisuutta, joka mahdollistaa kaikenlaisten, myös vaikeiden asioiden, tutkimisen, uusien näkökulmien etsimisen ja ravitsevan, mutta ajoittain myös ravistelevan maaperän.”

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisistä ja heidän tarinoistaan. Tästä kiinnostuksesta on syntynyt se pohja, jolla teen konsultin, kouluttajan ja työnohjaajan työtäni. Minulle on tärkeää edistää yksilöiden ja yhteisöjen turvallisuutta, mutta samaan aikaan myös saattaa niitä tarkastelemaan rehellisesti historiaansa ja nykypäiväänsä sekä suuntaamaan tulevaan. Uskon yksinkertaisuuteen, siihen että ihminen on perusrakenteiltaan ja -tarpeiltaan muuttumaton ja että aina on jokin kohta, joka liikkuu. Se vain pitää ensin löytää.  

On oleellista löytää niitä reittejä, joita ihmiset ovat tulleet tähän päivään, tutkia nykyistä maisemaa ja viitoittaa yhteistä polkua eteenpäin. Näissä prosesseissa olen mielelläni mukana. Tavassani tehdä työtä yhdistyvät kuuntelu ja koostaminen, mutta myös ihmettely ja piiloon jäävän äärelle pysähtyminen. Lisäksi tuon mielelläni kehittämistyöhön ja työnohjauksiin sopivassa määrin myös teoreettista tietoa käytännönläheisessä muodossa sekä tarinoita matkan varrelta. Työskentelen mielelläni myös kouluttajan roolissa, sekä tiimien, esihenkilöiden että työyhteisöjen kanssa.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram