Hellevi Kojo

YTM, BA, organisaatiokonsultti, yhteisötyönohjaaja
Puh. 050 563 69 84
hellevi.kojo(at)werka.fi
"Organisaatiossa jokainen on oman työnsä ja yhteisönsä kehittäjä. Tätä kehittäjää ja tutkijaa haluan kutsua esiin, jotta yhteisön viisaus voi auttaa navigoimaan alati muuttuvissa maisemissa."

Innostun yhteisöjen ja ryhmien kanssa yhdessä työn, yhteisön ja työympäristön tutkimisesta konkreettisella tasolla – liittäen sen vahvasti isoon kuvaan ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Työ ja ympäristö ovat muuttuneet yhä ennakoimattomimmiksi. Jo uusien näkökulmien ja ratkaisuvaihtoehtojen näkyväksi tekeminen voi auttaa ymmärtämään esille tullutta ilmiötä tai ongelmaa. Systeemisessä ajattelussa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja pienikin muutos voi vaikuttaa isosti, kun niitä on riittävän paljon ja toimitaan oikea-aikaisesti. Kommunikaatio ja vuorovaikutussuhteet paranevat keskustelujen avulla. Johtamisessa korostuu joukkojen mukaan saaminen siten, että yhteisö kehittyy paremmaksi tekemisessään.

Olen työskennellyt yli 25 vuotta julkisten organisaatioiden, yritysten ja järjestöjen oppimis- ja kehittämistyössä. Olen kääntänyt ja täydentänyt kirjan Vuorovaikutussuhteiden johtaminen – systeemisen ajattelun työkaluja yhdessä Eerika Hedmanin kanssa vuonna 2014.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram