Helena Kupiainen

VTM, työnohjaaja, valmentaja
Puh. 044 294 45 60
helena.kupiainen(at)werka.fi
"Työnohjaus- ja kehittämistyössä pidän tärkeänä kuuntelua, läsnäoloa ja ilmiöiden jäsentämistä siten, että ohjattavat voivat saada uusia näkökulmia omaan työhönsä."
Olen toiminut opetusalalla vuodesta 1991 ja työnohjaajana vuodesta 1999. Työurallani olen halunnut tukea yksilöiden ja ryhmien oppimista ja ammatillista kehittymistä. Parhaiten tämä on toteutunut pitkäjänteisissä esimiesten, työryhmien ja työyhteisöjen työnohjaus- ja kehittämisprosesseissa. Päätoimisena yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2019.

Olen vahvistanut omaa osaamistani organisaatiodynaamisella työnohjauksen jatkokoulutuksella, sekä prosessikonsultoinnin opinnoilla, joissa minua puhuttelivat erityisesti systeeminen lähestymistapa ja dialoginen organisaation kehittäminen. Muutoksen harmittelun sijasta voimme yhdessä tutkia sitä jatkuvaa muuttumista, jonka keskellä me kaikki elämme ja teemme työtä. Organisaatiot ja tiimit ovat jatkuvassa joksikin tulemisen tilassa, jonka jäsentäminen organisaation eri tasoilla ja verkostoissa on työnohjauksen, konsultaation ja kehittämistyön ydintä. Totutuista toimintatavoista irti päästäminen ei ole helppoa, mutta yhteistyössä se voi onnistua ja mahdollistaa uudenlaisen ajattelun ja toiminnan syntymisen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram