Ajankohtaista

11/09/2023
Podcast: Kohti sosiaalisesti kestävää työyhteisöä

Työn tekemisen monimuotoistuminen etä- ja läsnätyön erilaisiksi yhdistelmiksi haastaa kysymään, mikä merkitys sosiaalisella ajalla on meille työssä - ja miten muotoilemme vuorovaikutusta niin, että se palvelee työn ja yhteistyön tarkoituksia ja tarpeita tässä ajassa. Sosiaalisesti kestävästä työyhteisöstä ja sosiaalisesta arkkitehtuurista keskustelevat Werkan organisaatiokehittäjät Sanna Mäkipää, Tuula Kiander ja Satu Silvanto.

Lue lisää
01/09/2023
Tutustu Werkaan - kohtaa kollegasi!

Harkitsetko yrittäjyyttä työnohjauksen tai konsultoinnin parissa? Tai ehkä olet jo polulla ja etsit verkostoa? Tule mukaan, tutustu meihin ja verkostoidu muiden alan ammattilaisten kanssa!

Lue lisää
17/05/2023
Kasvatus- ja opetustyö isojen haasteiden edessä - työnohjaus työssä jaksamisen tukena

Kasvatus- ja opetustyö on isojen haasteiden edessä. Henkilökunnasta on pulaa ja opettaja jää pahimmassa tapauksessa yksin. Työnohjaus on tila tulla nähdyksi ja kuulluksi kaikkine työhön liittyvine kokemuksineen. Vertaistyönohjauksessa voi jakaa oman työn taakkaa, ja saada helpotusta siitä kokemuksesta, ettei ole yksin työn haasteiden ääressä.

Lue lisää
09/05/2023
Kiinnostaako vertaistyönohjaus?

Avaamme taas vertaistyönohjausryhmän työnohjauksen ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita Werkaan liittymisestä.

Lue lisää
25/04/2023
WerkApaja: Sosiaalisesti kestävä työyhteisö

Elämme työpaikoilla sosiaalisen arkkitehtuurin uudelleen rakentumisen ja rakentamisen aikaa monin tavoin. Mitä sinun työpaikallasi tapahtuu sosiaalisessa arkkitehtuurissa juuri nyt? Mihin huomio kiinnittyy? Mitä yhdessä ajattelemme sosiaalisesti kestävästä työyhteisöstä? WerkApajassa työstämme näitä teemoja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Lue lisää
12/04/2023
Hyvinvointialueet kohtuuttomien tavoitteiden edessä

Uusilla hyvinvointialueilla ollaan tavoitteiden äärellä, jotka vaativat kaikkien luovien voimavarojen ja muutoksen toimeenpanoa varten tarvittavien resurssien käyttöönottoa. Jotta kohtuuttomat tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee vahvistaa luottamuksen ilmapiiriä kaikilla organisaatiotasoilla sekä rohkeasti osallistaa arjen asiantuntijat mukaan uuden luomiseen, kirjoittaa Markus Anttila blogissaan.

Lue lisää
27/02/2023
Turvallisempaa tilaa rakentamassa

Psykologisesti turvallisessa tilassa jokainen voi kokea olevansa hyväksytty, nähty ja arvostettu työpaikallaan omana itsenään. Vuorovaikutukselle on luotu rakenteet, jotka tukevat rakentavaa, arvostavaa sekä omien että toisen rajojen kunnioittavaa viestintää. Werkalaiset konsultit ovat mielellään näissä prosesseissa avuksi.

Lue lisää
09/12/2022
Itseorganisoitumisen kestävällä polulla

Mitä itseorganisoituminen tai itseohjautuvuus parhaimmillaan tarkoittaa? Miksi sitä tarvitaan? Entä mitä itseorganisoituminen vaatii yksilöltä ja toisaalta työyhteisöltä? Muun muassa näihin kysymyksiin pureutui Werkan toinen podcast.

Lue lisää
10/11/2022
Kestävää työelämää työtä uudelleen ajattelemalla?

Kompleksinen todellisuus haastaa meidät toimintaympäristön ja oman organisaation systeemiseen tarkasteluun, tuoreisiin näkökulmiin ja toisin tekemisen mahdollisuuksiin. Tähän tarvitaan yhteistä aikaa ja tilaa vuoropuheluun, organisaation eri tasoilla.

Lue lisää
11/10/2022
Vuodenaika-ajattelun avulla kestävämmälle polulle

Jokaista vuodenikaa voi ajatella omana energianaan. Keväällä luovuuden ja uusiutumisen energia, kesällä osaamisen ja elämisen energia, syksyllä reflektoinnin ja tulosten näkemisen, loppuunsaattamisen energia ja talvella levon ja etäisyyden ottamisen energia. Jos mietit itseäsi työntekijänä, minkä vuodenajan energiassa voit parhaiten?

Lue lisää
1 2 3 8
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram