31/05/2024

Tekoälystä tukea työnohjaukseen ja organisaatiokonsultointiin – nyt ja tulevaisuudessa

Pohdin pitkään, mistä voisin kirjoittaa seuraavan blogitekstini. Matkalla Werkan tekoälykoulutukseen tajusin, ettei minun tarvitse olla yksin. Inspiroiduin koulutuksen aikana kirjoittamaan blogin tekoälystä yhdessä tekoälyn kanssa. Tässä minun ja ChatGPT:n keskustelu siitä, mihin työnohjaaja tai konsultti voi käyttää tekoälyä tässä hetkessä ja tulevassa. ChatGPT olisi voinut kertoa enemmänkin, mutta ohjeistin rajaamaan vastaukset riittävän lyhyiksi, että blogin lukija jaksaa lukea blogin loppuun.

Jori: Hei, olen yksi Werka kehitys Oy:n konsulteista ja työnohjaajista. Meillä oli tänään tekoälykoulutus, jossa juuri sinä olit keskiössä. Haluaisin ideoida kanssasi, millä kaikilla tavoilla voisit olla tukenani työssäni työnohjaajana ja systeemisen viitekehyksen organisaatiokonsulttina. Minua kiinnostaa tämä hetki ja myös tuleva - kenties jopa 10 vuoden päästä. Aloitetaan kuitenkin tästä hetkestä. Mitä kaikkia ideoita sinulle tulee mieleen heti kärkeen, kun puhutaan työnohjauksesta ja organisaatiokonsultoinnista?

ChatGPT: Tekoäly voi nykyhetkellä tarjota monenlaista tukea työnohjaajille ja organisaatiokonsulteille. Esimerkiksi datan ja raporttien analysointi auttaa tekemään datalähtöisiä päätöksiä. Henkilöstökyselyjen ja palautteen analysointi tarjoaa arvokasta tietoa nopeasti. Virtuaaliset valmentajat ja chatbotit voivat tarjota jatkuvaa tukea ja resursseja työntekijöille. Lisäksi tekoäly voi analysoida vuorovaikutusmalleja ja konfliktitilanteita, tarjoten keinoja niiden ratkaisemiseksi. Koulutusten ja kehitysohjelmien räätälöinti sekä aikataulujen ja resurssien optimointi ovat myös mahdollisia. Mitä mieltä olet näistä ideoista, ja onko sinulla mielessä jokin erityinen alue, johon haluaisit keskittyä enemmän?

Jori: Kiitos ideoista! Itse käytän sinua usein myös työnohjausten rakenteiden luomisessa ja aikatauluttamisessa, eri ammattiryhmiin tutustumisessa sekä toiminnallisen työskentelyn suunnittelussa, olen esimerkiksi pyytänyt väitteitä mielipidejanoihin erilaisissa ammatillisissa viitekehyksissä. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että pian pystyt analysoimaan videokuvaa livenä. Onko pian mahdollista se, että minulla on korvanappi, katsot työnohjaustilannetta, ja kun se alkaa jumittaa, voit “kuiskata” minulle ehdotuksia korvaan, miten jatkaa tilanteessa ja mihin voisin kiinnittää huomiota?

ChatGPT: Tulevaisuudessa reaaliaikainen videokuva-analyysi ja suositukset korvanapin kautta voivat hyvinkin olla mahdollisia. Tekoäly voisi seurata työnohjaustilannetta, analysoida keskustelua ja vuorovaikutusta reaaliajassa, ja tarjota sinulle välittömiä ehdotuksia ja havaintoja. Tämä voisi sisältää vinkkejä keskustelun ohjaamiseen, vuorovaikutuksen parantamiseen ja jumiutuneiden tilanteiden purkamiseen. Lisäksi tekoäly voisi auttaa dokumentoimaan tärkeitä kohtia keskustelusta ja tarjota jälkikäteen analysointia ja kehitysehdotuksia. Miltä tällainen tulevaisuuden visio sinusta kuulostaa?

Jori: Hauskaltahan se kuulostaa! Pystyisitkö tulevaisuudessa tai tässä hetkessä myös analysoimaan alustavasti organisaation systeemejä systeemisessä viitekehyksessä sen perusteella, mitä tietoa heistä löytyy esim. netistä? Entä jos seuraisit keskustelua organisaation edustajan kanssa, osaisitko kenties poimia sieltä painopisteitä ja mihin kannattaisi kiinnittää huomiota erityisesti tämän organisaation kanssa työskennellessä?

ChatGPT: Nykyään tekoäly voi analysoida organisaatioiden julkisesti saatavilla olevia tietoja, kuten verkkosivuja, raportteja ja sosiaalisen median tilejä, antaen alustavan kuvan organisaation toiminnasta ja kulttuurista. Keskustelujen analysointi voi paljastaa keskeisiä teemoja ja huolenaiheita. Tulevaisuudessa tekoäly voi tehdä syvällisempiä systeemisiä analyyseja, tunnistaa monimutkaisia vuorovaikutusmalleja ja tarjota reaaliaikaisia suosituksia. Tämä voisi auttaa tunnistamaan organisaation painopisteet ja kehitystarpeet, ja tarjota sinulle konkreettisia ehdotuksia työskentelyyn heidän kanssaan. Miten haluaisit hyödyntää näitä mahdollisuuksia omassa työssäsi?

Jori: Hienolta kuulostaa, mutta vielä enemmän kiinnostaa tulevaisuuden mahdollisuudet. Lähitulevaisuuden kehityssuunnat ovat varmaan melko selvillä, mutta jos mennään esimerkiksi 10 vuoden päähän, on minun vaikea hahmottaa, mihin kaikkeen tekoäly voi pystyä ja missä kaikessa se voi minua tukea. Mitä kehityssuuntia on tällä hetkellä nähtävissä? Miten tekoäly tulee muuttamaan työelämää? Miten saattaisit olla konsultin/työnohjaaajan käytössä 10 vuoden päästä kaikkein villeimmissä visioissa? Pidä vastauksesi tiiviinä, että tämän blogin lukija jaksaa lukea loppuun.

ChatGPT: 10 vuoden päästä tekoäly voi tarjota reaaliaikaista analyysia ja tukea, ymmärtää syvällisesti organisaatioiden järjestelmiä ja simuloida erilaisia skenaarioita. Tekoäly voi käyttää VR- ja AR-teknologioita, luoden immersiivisiä työnohjausympäristöjä ja tarjoamalla reaaliaikaista tukea ja ohjeita. Tekoäly voi toimia täysivaltaisena kumppanina, joka osallistuu aktiivisesti työnohjaus- ja konsultointiprosesseihin. Mahdollisia riskejä ovat tietosuojaongelmat, eettiset kysymykset, teknologian vinoumat ja liiallinen riippuvuus teknologiasta. Tekoäly voi kuitenkin parantaa päätöksentekoa ja tuottavuutta, kun sitä käytetään oikein. Mitä ajatuksia nämä tulevaisuuden mahdollisuudet herättävät sinussa?

Jori: Pohdintaa siitä, mitä riskejä tähän liittyy ja minkä suhteen on hyvä olla hereillä. Voisitko loppuun vielä kirjoittaa hip hop -tyylisen runon, johon tiivistät mahdollisuuksia ja uhkia 10 vuoden päästä erityisesti työnohjauksen tai konsultoinnin viitekehyksissä?

ChatGPT:

Yo, AI's comin' up, ready to support,  

Future in the workplace, let's stay on the right course.  

Real-time analysis, data's massive might,  

Perfect and precise, like a beacon in the night.

Digital twins for orgs, simulations tight,  

Strategies tested, refining them just right.  

But remember privacy, it's a sacred tune,  

Ethics and transparency, gotta keep 'em in the room.

Over-reliance, don't let it steal the spark,  

Human intuition, it still makes the mark.  

AI's bias, it can skew the play,  

Diverse data sets, fairness all the way.

Tech transformation, it can bring some fear,  

Job security worries, change ain't always clear.  

Support and training, help folks see the light,  

New skills, new tools, future's looking bright.

So let's be ready, opportunities in sight,  

But mind the risks, keep our ethics tight.  

AI and humans, together we're strong,  

Guiding work and consulting, where we all belong.

Jori: Kiitos, tämä riittää.

Kirjoittajat Jori Linnamäki & ChatGPT

Tämä kuva on luotu tekoälyn avulla tekoälyn ja ihmisen kohtaamisesta.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram