01/09/2016

Esimieskoulutus - Valta ja pelko

1.9.2016

Mitä ajattelet vallasta? Miten omat pelot vaikuttavat esimiehen toimintaan? Miksi valta vääristää? Onko esimiehen sukupuolella väliä? Mitä tärkeää keho kertoo? Mistä on kyse, kun oma kokemus itsestä esimiehenä ei tunnu vastaavan alaisten kokemusta ja esimiesarvioinnit tuntuvat puhuvan kuin eri ihmisestä?

Johtajan työlle on tärkeää kyky nähdä selvästi ilmiöt, organisaatiomuutokset ja ihmisten välillä tapahtuvat asiat. Näkökykyyn vaikuttavat johtajan henkilökohtaiset toiveet ja pelot ja niistä nousevat tulkinnat. Siksi johtajan itsetuntemus on keskeistä hänen ja koko organisaation onnistumiselle.

Koulutuspäivä haastaa osallistujan tutkimaan omaa tapaansa toteuttaa johtajuutta. Lukuisat käytännön esimerkit johtajien ja esimiesten arjesta tekevät vallan ja pelon varjopuolia näkyvämmäksi ja ymmärrettävämmäksi.

Koulutus avaa uudella tavalla johtamisen kokonaisuutena, jossa rationaalinen puoli ja tunteet näyttäytyvät saumatto- mana, toisiaan täydentävänä kokonaisuutena ruumiin kieltä unohtamatta.

Osallistujien kommentteja koulutuksesta:

Opin ajattelemaan uudella tavalla.

Opin ryhmästä ja sen toiminnasta.

Opin itsestäni johtajana.

Opin johtamisen dynamiikasta ja siitä, miksi johtajan on vaikea kehittyä pelkästään palautteen varassa.

Oivalsin lisää esimiehistäni ja omasta vallankäyttötyylistäni.

Oivalsin vallan merkityksen ja pelon uutta luovan voiman.

Sain peilata kiehtovia teemoja kollegojen kanssa, josta aina syntyy paljon ajatuksia ja eteenpäin vieviä assosiaatioketjuja.

Kouluttajina toimivat Kehityspiikki Consulting Oy:n konsultit Jaana Laukkarinen, Seppo Turkka, Kirsi Järvinen ja Petteri Mikkola.
valta-ja-pelko-kouluttajat

Jaana Laukkarinen työskentelee johdon ja johtoryhmien konsulttina ja työnohjaajana. Ennen konsultiksi siirtymistään hän on tehnyt kansainvälisen uran liike-elämän johtotehtävissä ollen yksi harvoista naisista pörssiyhtiön toimitusjohtajana. Tutustu myös Jaana Laukkarisen teokseen: Johtajan valta ja pelko.

Seppo Turkka toimii konsulttina, työyhteisöjen kehittäjänä ja työnohjaajana. Ennen organisaatiokonsultiksi ryhtymistään hän toimi perusopetuksessa erilaisissa opettajan tehtävissä ja myöhemmin johtamistehtävissä. Rehtorin tehtävän ohella hän koulutti rehtoreita, johtoryhmiä, opettajia ja varhaiskasvatuksen toimijoita.

Kirsi Järvinen toimii kouluttajana, työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä. Hän on toiminut pitkään varhaiskasvatuksen johtamis- ja asiantuntijatehtävissä, koulutuspäällikkönä ja ammatillisena opettajana.

Petteri Mikkolalla on pitkä työkokemus esimiestyöstä päiväkodin johtajana sekä työyhteisöjen kehittäjänä ja kouluttajana.

Koulutus toteutetaan max 10 hengen ryhmässä, minimi ryhmäkoko toteutukselle on 4 henkilöä. Koulutuspaikka Kehityspiikki Consulting Oy:n tilat Pikku Huopalahdessa, Korppaanmäentie 36 LT 3, 00300 Helsinki.

Koulutus toteutetaan kahtena samansisältöisenä päivänä 7.10.2016 (Jaana Laukkarinen, Seppo Turkka) ja 18.11.2016 (Kirsi Järvinen ja Petteri Mikkola) klo 8.30-16.00.

Koulutuspäivän hinta on 200 € + alv/osallistuja. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 3 viikkoa ennen ko. koulutuspäivää. Ilmoittaudu tästä.

Lisätietoja koulutuksesta: Jaana Laukkarinen, jaana.laukkarinen@kehityspiikki.fi,  040 5776362

Koulutus on mahdollista toteuttaa myös tilauskoulutuksena.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram