25/02/2021

Tiedote Koronatilanteesta 25.2.2021

Hyvä asiakas ja yhteistyökumppani,

Seuraamme Werka kehitys Oy:ssä pandemiatilannetta ja sen vaatimia järjestelyjä asiakastapaamisissa.

Sovitamme omaa toimintaamme kulloiseenkin tilanteeseen ja sovimme asiakkaiden kanssa työnohjausten ja konsultaatioiden toteuttamisesta tilanteen vaatimalla tavalla.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Werka kehitys Oy
Werkan konsultit ja työnohjaajat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram