12/10/2015

Kokeneen johtajan syventymispäivät

12.10.2015

Kokeneen johtajan syventymispäivät syksyllä 2016

Kokeneen johtajan syventymispäiville kutsumme valikoidusti johtajia. Osallistujat ovat toimitus-/toiminnanjohtajia tai vastaavat laajasta kokonaisuudesta suuremman toiminnan osana.

Johtajan työ on yksinäistä ja palaute niukkaa. Kuinka hyvin tunnen itseni ja tapani toimia, mistä nousevat reaktiot yllättävissä tilanteissa? Kuka minua johtajaa: menneisyys, omat ja toisten odotukset tunne vai järki?

Me ajattelemme, että johtajana kehittyminen on vahvasti sidoksissa itsetuntemukseen. Kehittyäksemme tarvitsemme palautetta ja peilausta tavastamme johtaa. On tärkeää pysähtyä oman työn ääreen. On nähtävä pitempiä kaaria ja syvennettävä omaa ymmärrystämme.

Kokeneiden johtajien syventymispäivillä on mahdollista tulla tietoisemmaksi:

  • omaan johtamistyön kaavoista ja puolustusmekanismeista
  • työyhteisön reaktioista
  • johtajaan kohdistuvista odotuksista
  • odotusten synnyttämästä dynamiikasta

Kokeneen johtajan syventymispäivät sisältävät viisi työskentelykertaa, á 3h ja ne toteutetaan syksyllä 2016: 15.9., 11.10., 3.11., 15.12. ja 12.1.2017 klo 16.30 – 19.30. klo 16.30 – 19.30.

Työskentelykerroilla on seuraavat teemat:

  1. Valta: Uskallanko haluta, tunnistanko himoni
  2. Pelko: Mitä siitä voi syntyä?
  3. Feminiinisyys ja maskuliinisuus johtajassa: ulkoiset odotukset, sisäiset voimat
  4. Roolit vakiintuneina kaavoina: elämänkaari, johtajan kuvat
  5. Minä johtajana, kokoava työskentely

Jokainen teematyöskentely käsittää aiheeseen virittävää valikoitua kirjallista materiaalia. Kouluttajina toimivat kokeneet seniorikonsultit Atso Juote ja Jaana Laukkarinen (ks. konsulttien esittelyt täältä). Työskentelyt toteutetaan pienessä 6 hengen ryhmässä. Koulutus toteutetaan Kehityspiikki Consulting Oy:n tiloissa Pikku Huopalahdessa, Korppaanmäentie 36 LT 3, 00300 Helsinki.

Viiden koulutuspäiväkokonaisuuden hinta on 1.055 € + alv.

Jos kiinnostuit, ole yhteydessä kouluttajiin:

Jaana Laukkarinen 040 5776362 tai Atso Juote 040 526 34 25 .

Ilmoittaudu tästä.

Tutustu myös Jaana Laukkarisen teokseen: Johtajan valta ja pelko.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram