16/01/2017

Kehityspiikki Consulting on nyt Werka kehitys

16.1.2017

Werka on suomen kielessä alun perin tarkoittanut punomalla tehtyä työtä.

Me Kehityspiikki Consultingissa olemme jo kahdenkymmenen vuoden ajan punoneet työtä, josta on syntynyt jatkuvasti uudelleen muotoutuvia asiakas- ja yhteistyöverkostoja konsultointi- työnohjaus- ja tutkimustyössä.
Uusi Werka -nimi sisältää meille tärkeitä arvoja: juurevuutta ja perinteitä, tutkivaa, kuuntelevaa, moniäänistä ja osallistavaa työotetta sekä käsityöläisyyteen ja räätälöimiseen perustuvaa kehittämistyötä.

Keskitymme myös jatkossa siihen, että voimme rohkaista asiakkaitamme tarttumaan haastaviin työelämän kysymyksiin. Toimimme työnohjaajina ja konsultteina organisaation eri tasoilla aina yksittäisen työntekijän ja esimiehen kysymyksistä koko organisaation strategian tekemiseen ja toteuttamiseen.

Haluamme kehittää Werkaa edelleen ja haastamme itsemmekin nimenmuutoksen myötä uudistumaan. Työmme tavoitteena on edelleen viisaasti johdettu ja toimiva, sujuvasti punoutuva työ.

Jatketaan hyvää yhteistyötä tulevinakin vuosina.

Lisää tietoa ja uudet yhteystietomme löydät osoitteesta www.werka.fi

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram