12/04/2023

Hyvinvointialueet kohtuuttomien tavoitteiden edessä

Olin joitakin vuosia sitten tilaisuudessa, jossa virkamiehet esittelivät hyvinvointialueiden valmistelua maakunnan alueella toimiville yrittäjille. Tilaisuudessa puhui myös Nokian entinen johtaja, silloin työelämäprofessorina toiminut Anssi Vanjoki. Puheenvuoronsa aluksi Vanjoki kysyi osallistujilta, millaisia työssä asetettujen tavoitteiden tulisi olla. Paikalliset yrittäjät ehdottivat mm. ”motivoivia”, ”haasteellisia, mutta sellaisia, jotka voi kuitenkin saavuttaa” tai ”innostavia”. Ei, sanoi Vanjoki. Tavoitteiden tulee olla KOHTUUTTOMIA! Sanomaa vahvistettiin nyrkiniskulla pöytään.

Selitys kohtuuttomille tavoitteille oli se, että vasta ylitsepääsemättömältä tuntuvan haasteen edessä ihmiset ottavat käyttöönsä kaikki luovat voimavaransa ja toimeenpanoa varten tarvitsemansa resurssit. 

Olen työnohjaajana ja konsulttina seurannut nyt hyvinvointialueiden rakentumisen ensimetrejä monella eri organisaatiotasolla. Arjen potilas- tai asiakastyössä ei näytä tapahtuneen vielä juuri lainkaan muutosta, mutta erityisesti keskijohto tuntuu olevan kohtuuttomien tavoitteiden edessä. Tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen ja tätä myötä uusien työtapojen opettelu, uudelleen muotoillut hr-prosessit, lukuisat uudet ohjeet ja lomakkeet, raportointikäytännöt ja vallan ja vastuun uusjako haastavat esihenkilöitä kovan paineen alla. Yleisohjeena kaikille työntekijöille kaikissa tilanteissa tuntuu olevan ”kysy esihenkilöltäsi”. Ja kun kysytään, vastauksia etsitään, vaikka iltamyöhään.

Tämä hallinnon prosessien uudelleen muotoutuminen kuuluu tietysti muutoksen alkuvaiheeseen ja tilanne rauhoittunee ensimmäisen toimintavuoden aikana. Tämän jälkeen alkaa muutoksen tärkeämpi vaihe eli toimintamallien ja -tapojen uudistaminen.

Suomen suurimman hyvinvointialueen, Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa on määritelty organisaation arvot, joita ovat ihmisläheisyys, arvostus, rohkeus, vastuullisuus ja luottamus. Strategian perusteella hyvinvointialueen ensimmäiset vuodet tulevat olemaan ”luottamuksen ja toimintakulttuurin rakentamisen sekä ihmiskeskeisyyden ja asiakaskokemuksen parantamisen aikaa”. Samaan aikaan kun palvelujen saatavuutta halutaan kehittää, hyvinvointialueen budjetti on alijäämäinen ja säästötavoitteet ovat mittavia.

Uusien toimintamallien tulisi siis samanaikaisesti parantaa asiakkaan tai potilaan palvelukokemusta ja vaikuttavuutta, vahvistaa henkilökunnan hyvinvointia ja olla taloudellisesti tehokkaita ja tuottavia. Hyvinvointialueilla ollaan siis sellaisten tavoitteiden äärellä, jotka varmasti vaativat kaikilta työntekijöiltä ja erityisesti johtavassa asemassa olevilta kaikkien luovien voimavarojen ja muutoksen toimeenpanoa varten tarvittavien resurssien käyttöönottoa. Eli määritelmän mukaan ollaan juurikin kohtuuttomien tavoitteiden äärellä.

Koska tosiasia on tämä, toivon, että Anssi Vanjoki on oikeassa. Että uusissa organisaatioissa käynnistyisi innostunut ja luova uudistuminen, sellainen jossa työntekijät eivät lamaantuisi ja uupuisi vaan voisivat strategian mukaisesti tuntea itsensä rohkeiksi ja kokea ammatillista arvostusta. Jotta kohtuuttomat tavoitteet voidaan saavuttaa, tulee vahvistaa luottamuksen ilmapiiriä kaikilla organisaatiotasoilla sekä rohkeasti osallistaa arjen asiantuntijat mukaan uuden luomiseen.

Kirjoittanut

Markus Anttila

Kiipeilyrata puiden keskellä.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram