05/02/2016

Vuorovaikutustyö ammattina – tekijän näkökulma on tärkeä

5.2.2016

Helmikuun alku on usein työssä aikaa, jolloin vuodenvaihteen pyhien ja lomakauden jälkeen kevään työrupeama alkaa hahmottua ja saa konkreettisemman muodon. Tällä viikolla olen mielessäni pyöritellyt paljon edesmenneen kirjailijan ja eetikon Martti Lindqvistin ajatuksia. Martin kirjat ”Ammattina ihminen” ja ”Auttajan varjo” puhuttelevat minua jo otsikkotasolla ja nostavat ihmisten kanssa työtä tekevän henkilökohtaisen näkökulman mukaan työtilanteeseen.

Moni meistä tekee työtä ammateissa, joissa päivittäistä vuorovaikutusta on paljon ja työn laatu on myös oman mielen kerroksia haastavaa. Esimerkiksi varhaiskasvattajan ja opettajan työ rakentuu päivittäin lukemattomista kohtaamisista sekä yksilöiden että ryhmien kanssa. Lastensuojelun työtehtävissä työskentelevien arjessa on lasten kasvamisen kipuilu päivittäin käsillä. Työn herättämiä tunteita pohtii usein vielä työajan päätyttyä. Asiakastyö antaa tekijälleen paljon, mutta asiakkaiden tarvitsevuus ja haastavat tilanteet myös kuluttavat voimavaroja – joskus kohtuuttoman paljon. Kasvatus- ja opetustehtävissä toimivien lisäksi uskon, että monen muunkin työn ammattilainen tunnistaa tehtävistään vuorovaikutustyöläisen työmaan painoa ja piirteitä.

Ihmisten kanssa ihmisenä työtä tekevä on joskus itsekin avun tarpeessa. Oma mielen apparaatti kaipaa ajoittain ja eri elämäntilanteissa pysähtymistä ja huoltoa. Olisiko niin, että kun itsekin saa apua elämänsä aikana, voi myös luontevammin asettua kohtaamaan toisen elämän kysymyksiä?

Työnohjaajana tehtäväni on tarjota paikka ja aika, jossa voi pysähtyä tutkimaan työstä nousevia kysymyksiä joko yksin tai yhdessä kollegojen kanssa. Joskus työnohjaus ei riitä. Vuorovaikutustyöläinen voi kokea tarpeellisena työnohjaustakin intensiivisemmän työskentelyn. Ryhmäpsykoterapia on vuorovaikutteinen terapiamuoto, jonka taustalla on ajatus että psyykkiset oireet syntyvät ja kehittyvät ihmisten välisissä suhteissa. Tällöin ne ovat myös parhaiten korjattavissa vuorovaikutuksellisissa yhteyksissä. Tavoitteena psykoterapiaryhmässä on lisääntyvä itsetuntemus ja ymmärrys ihmissuhteiden vaikeuksien syistä – tärkeitä teemoja meille kaikille vuorovaikutustyöläisille.

Kokoan keväällä psykoterapiaryhmän haastavaa vuorovaikutustyötä tekeville. Ryhmä tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden ja foorumin työstää ihmisten välisiä ja omaan mieleen liittyviä kysymyksiä henkilökohtaisista lähtökohdista käsin, ryhmän ja terapeutin avustuksella.
Tutustu ryhmän esitteeseen www.ristoruokolainen.fi.

Ollaan yhteydessä,

Risto Ruokolainen

Kehityspiikki Consulting Oy
Ryhmäpsykoterapeuttikoulutuksessa (Suomen ryhmäpsykoterapia ry)
Työnohjaaja STOry, organisaatiokonsultti FINOD

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram