04/02/2021

Terveiset Werkan oppimisrakenteesta Wertosta

15.6.2017

Werkan toimintakulttuuriin kuuluu yhteinen oppiminen ja oman työskentelyn reflektio. Tänään aamupäivällä kokoonnuimme Wertoon, jossa työskentelimme työnohjauksista nousseiden asioiden ja ilmiöiden äärellä. Tässä rakenteessa yhteisömme moninäkökulmaisuus ja vahva ammatillisuus tulee erinomaisesti koetuksi. Ja toimii myös etänä.

Tunnistettavia ja toistuvia ilmiöitä, joita olemme viime aikoina työssämme kohdanneet ovat muun muassa etätyön vaikutus johtamiseen. Miten etätyötä johdetaan? Jos yhteisömme näyttäytyy laatikkoina tietokoneen näytöllä, niin mitä se meille tekee ja miten se johtamista muuttaa. Monessa kohdin on todettu, että käytänteet, jotka toimivat lähityöskentelyssä eivät suoraan siirry käytänteiksi etätyöskentelyyn. Miten siis tunnistamme käytäntöjen erot ja yhtäläisyydet?

Johtaminen ja johtajuus on suhteessa toimijuuteen, joka myös oli tänään puheissamme läsnä. Minkälaista toimijuutta yhteisöissä tunnistamme ja mitä se meille tekee. Etätyöskentelyyn vaikuttaa moni asia ja siitä syntyy monenlaisia kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Tämä monimuotoisuus synnyttää jännitteisyyttä, joka vaikuttaa ja vaikuttuu. Kuulla ja keskustella erilaisista tavoista kokea ja tuntea. Miten olla suhteessa näihin jännitteisiin?

Yhteinen tutkiminen auttaa oman ajattelun ja työtavan kehittämisessä ja samalla siinä tulee mukavasti kannatelluksi.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram