04/10/2018

Nuoret ovat yhteiskunnan kulttuurillisia edelläkävijöitä

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli.

”Nuoret ovat samaan aikaan online ja live”

Nuorten vuorovaikutuksessa syntyvät usein monet myöhemmän iän sosiaaliset käytännöt ja innovaatiot. Uudet kokoontumispaikat ovat vaihtuvia. Sosiaalinen media toimii tilan luojana ja tietoisuus kiinnostavasta tilasta voi syntyä muutamasta some-päivityksestä. Tämä aiheuttaa myös perinteiselle nuorisotyölle muutostarpeita. Atso Juote Werka kehityksestä on ollut arvioimassa mielenkiintoista Löytävän nuorisotyön hanketta.

”Aseman Lapset ry on vastannut tarpeisiin kehittämällä löytävää nuorisotyötä, jossa viedään nuorisotyöllistä osaamista kauppakeskuksiin ja muihin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin sekä kannustetaan moniammatilliseen yhteistyöhön.
Nuoret hakeutuvat kauppakeskuksiin ehkä juuri siksi, että ne ovat turvallisia, mutta kuitenkin irti tutuista auktoriteeteistä. Ihmisvirrat synnyttävät kokemuksen tapahtumissa mukana olemisesta. ”Tällaisessa ympäristössä voi viettää aikaa ikätovereiden kanssa ja rakentaa identiteettiä. Samalla turvallisia aikuisia kuten järjestyksenvalvojia on kuitenkin saatavilla”, toteaa Löytävän nuorisotyön hankevastaava Susanna Ylimys Aseman Lapset ry:stä.

Kokoontumispaikkojen muutokset aiheuttavat haasteita nuorisotyölle. Nuorisotyöntekijät ovat monin paikoin sidottuina nuorisotiloihin, jotka toki ovat edelleen tärkeitä. Rinnalle on kaivattu kipeästi jalkautuvan työn tekijöitä. Viime vuodet säästöliekillä olevaa työtapaa onkin hankkeessa herätelty uudelleen paitsi jalkautumalla itse, myös kouluttamalla ja muuten aktivoimalla muita nuorisotyöntekijöitä menetelmän hyödyntämiseen”, Ylimys toteaa.

”Nuoret ovat samaan aikaan online ja live”

Juotteen tekemässä arvioinnissa havaittiin, että nuoret voivat olla mukana samassa fyysisessä tilassa meneillään olevassa tapahtumassa ja samanaikaisesti selvillä siitä, mitä toisaalla kehittyy. Aikuisten on vaikea pysyä tässä kehityksessä mukana. Tästä huolimatta nuoret kuitenkin haluavat tulla kuulluksi ja nähdyksi myös livenä, ei vain online-tilassa. Ylimyksen mukaan tarvitaan aikuinen, turvallinen kontakti, jonka kautta nuori voi itseään peilata. ”Monet yllättyvät nuorten aikuisten nälästä, ja onkin tärkeää, että aikuiset ovat kiinnostuneita siitä, mitä nuorille kuuluu.”
Löytävässä nuorisotyössä nuoria kohdataan myönteisellä otteella, jolloin he tulevat huomioiduksi yksilöinä ja saavat mahdollisuuden tulla kuulluiksi. Kohtaamiset lisäävät luottamusta aikuisiin ja tarve hakea huomiota epäsuotuisilla keinoilla vähenee. Se, että aikuinen tulee kauppakeskuksessa kysymään kuulumisia saattaa joskus nuoresta tuntua hämmentävältä. Toisaalta nuorisotyöntekijää voi mietityttää, millä repliikillä kohtaamisen nuorisotilan ulkopuolella voi aloittaa. ”Jalkautuvan työn koulutuksissa käymme tällaisten käytännöllisten kysymysten lisäksi läpi muun muassa turvallisuuteen liittyviä seikkoja”, Ylimys kertoo.
Toiminnan tuloksena on pystytty luomaan verkostoja sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden kanssa ei perinteisesti ole nuorisotyön saralla tehty yhteistyötä. Yhteistyöverkostoihin kuuluu nuoriso- ja lastensuojelutyöntekijöiden lisäksi muun muassa poliisi, järjestyksenvalvojia, kauppakeskuksien yrittäjiä sekä koulujen ja kirjastojen henkilökuntaa. Yhteistyöverkoston avulla saadaan nopeasti vietyä nuorten vapaa-ajanviettoa koskeva tieto oikeiden tahojen tietoon.

Werkan arviointitavalla lisäarvoa hankkeelle

Atso Juotteen tekemään kehittävään hankearviointiin oltiin tyytyväisiä. ”Atso osasi haastaa meidät, hänellä on ammattitaito myös kyseenalaistaa”, Ylimys arvioi.
Hankkeen arvioinnissa yhdistettiin useita työtapoja. Juotteen mukaan arviointikysymykset on pohdittu yhdessä. ”Haettiin näkökulmia, mistä olisi hyötyä”, Juote toteaa ja tarkentaa että arviointiprosessille ei ole tyypillistä, että omat toimintatavat arvioidaan itse.
Tiedon keräämisen jälkeen asioita työstettiin yhdessä toteutetuissa työpajoissa. Haasteet ja onnistumiset saatiin läpinäkyviksi. Esiin nostettiin asioita, joihin täytyy panostaa. Työpajat haastoivat hankkeen toimijat pohtimaan, mitä pitäisi tehdä paremmin, jotta tietyt asiat toteutuisivat tulevaisuudessa. ”Toiminnan sanoittaminen oli tietyiltä osin haasteellista”, Ylimys kuvailee arviointiprosessia. Koulutusten järjestämisen ja yhteistyöverkostojen muodostumisen kuvaaminen sujuivat hyvin. Sen sijaan toimintaan sisältyvän havainnoinnin sanoittaminen oli haasteellista. ”Miten tehdä näkyväksi mitä kadulla tapahtuu ja kuinka nuorten hyvinvointiin on vaikutettu”, Ylimys pohtii.
Myös Juotteen mukaan on ollut haasteellista seurata ja mitata vaikuttavuutta yksittäisten nuorten kohdalla. ”Hankkeen tuloksissa yllättävää oli, että yksittäisiä nuoria koskevien tulosten sijasta aineistossa on lukuisia esimerkkejä yhteisöllisistä vaikutuksista. Kokeilupaikoilla syntyi nuorisoa arvostava turvallisuuskulttuuri. Aikuisten – erityisesti järjestyksenvalvojien – asenteet nuoria kohtaan muuttuivat arvostaviksi ja kuunteleviksi. Häiritseväksi koettu käytös väheni olennaisesti”, Juote avaa arvioinnin tuloksia.
”Yksilöllisten tulosten lisäksi pitäisi siis tavoitella yhteisön muutosta. Esimerkissämme turvallinen ja ihmistä kannatteleva yhteisö kykenee sulauttamaan oireilevat jäsenet osakseen ja neutralisoi ylilyönnit”, Juote arvioi.
Kehittävään arviointiin sisältyneen konsultaation avulla hanke jatkaa entistä vahvempana eteenpäin.

Lisätietoja Werka kehitys Oy:n tutkimus- ja arviointipalveluista: werka.fi/palvelut/tutkimuspalvelut/

Lataa: Työn Tarinat artikkeli pdf -muodossa.

Julkaisimme Työn Tarinat -lehtemme ensimmäisen numeron elokuussa 2017. Olemme julkaisseet osan lehden artikkeleista myös sähköisinä versioina.

Lisätietoa Werkan Uutiskirjeestä.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram