18/08/2015

Osaanko ottaa apua vastaan?

18.8.2015

Lapsuudessa ihminen saa paljon palautetta toiminnastaan. ”Hyvä, hienosti tehty! Oletpas sinä taitava”! ”Eikö onnistu, anna kun minä autan”. Lapsen itsetunto ja minäkuva vahvistuvat, kun onnistumiset huomataan ja vastaavasti korjaavaa palautetta annetaan rakentavasti. Lapsi saa apua ja kannattelua kasvuunsa silloin, kun hän sitä tarvitsee. Aikuinen antaa lapselle palautetta kokonaisvaltaisesti. Aikuisen hymy ja kosketus tai tuima ilme kertovat lapselle joskus enemmän kuin sanat.

Palautteen antamisella, kasvatuksella, autetaan lasta toimimaan toisten ihmisten kanssa osana yhteisöä. Tarvitaan useita toistoja, kannustavaa sekä korjaavaa palautetta, jotta lapsi vähitellen oppii toimimaan yhteisön normien mukaisesti. Jokainen lapsi on yksilö ja jokainen perhe on omanlaisensa. Eräänä päivänä erilaisissa perheissä ja yhteisöissä kasvaneet, persoonalliset lapset ovat aikuisia ja liittyvät osaksi työyhteisöä.

Kuten lapsi tarvitsee palautetta oppiakseen, niin myös työyhteisössä tarvitaan palautetta oppimiseen. Työelämässä jopa positiivisen palautteen antaminen tai vastaanottaminen voi olla vaikeaa. ”No eihän tämä nyt mitään ollut ja minä olen jäävi arvioimaan omaa työsuoritustani”. Kun on vaikkapa huollattanut auton tai käyttänyt puhelinoperaattorien palveluita, saa tuota pikaa kännykkään kyselyn, jossa voi arvioida palvelukokemusta. Positiivisen palautteen antamisella kerrotaan, että organisaatio suoriutuu tehtävästään hyvin ja työntekijät toimivat työtilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Korjaavan palautteen tarkoituksena on parantaa palvelun laatua ja sujuvuutta.

Työssä ja työyhteisössä tarvitaan konkreettisia, yhteisiä sopimuksia, joita arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnin ja palautteen antamisen tarkoituksena on auttaa työntekijää huomaamaan omat onnistumiset, toimimaan yhteisten sopimusten mukaisesti sekä tarvittaessa korjaamaan työsuoritustaan ja kehittymään työssään. Palautteen vastaanottamisessa on usein kyse siitä, osaanko ottaa apua vastaan. ”Kiitos palautteesta, sillä ilman palautetta en voi oppia. Kiitos, kun autat minua näkemään työsuorituksessani sellaista, jota en itse huomaa”.

  • Osaanko ottaa palautetta vastaan?
  • Osaanko ottaa apua vastaan?
  • Osaanko antaa palautetta?
  • Osaanko auttaa?
  • Haluanko…?

Petteri Mikkola, työnohjaaja(STory), organisaatiokonsultti (FINOD), kouluttaja

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram