Palvelut VANHA

Werka on suomen kielessä alun perin tarkoittanut punomalla tehtyä työtä.

Werkalaisten toiminnan ytimessä on aina ollut kuunteleva, moniääninen ja yhteistoiminnallinen työote. Kaikki palvelut muotoillaan asiakkaan tarpeista lähtöisin.

Eräänlaisesta käsityöläisyyden eetoksesta on muodostunut meille kunnia-asia, jota haluamme vaalia ja arvostaa työssämme. Werkan tarina

Työnohjaus
Johtamisen tuki
Muutos- ja kehittämisprosessit
Toimintakulttuurin kehittäminen
Työyhteisön kriisit ja konfliktit
Arviointi ja tutkimus

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram