Artikkelit

04/10/2018
Nuoret ovat yhteiskunnan kulttuurillisia edelläkävijöitä

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli. ”Nuoret ovat samaan aikaan online ja live” Nuorten vuorovaikutuksessa syntyvät usein monet myöhemmän iän sosiaaliset käytännöt ja innovaatiot. Uudet kokoontumispaikat ovat vaihtuvia. Sosiaalinen media toimii tilan luojana ja tietoisuus kiinnostavasta tilasta voi syntyä muutamasta some-päivityksestä. Tämä aiheuttaa myös perinteiselle nuorisotyölle muutostarpeita. Atso Juote Werka kehityksestä on […]

Lue lisää
04/10/2018
Järjestöjohtaminen - Johtamista monien odotusten ristipaineissa

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli. ”Meillä on mahdollisuus yrittää muuttaa yhteiskuntaa” Takuusäätiön johtamisessa on omat erityiset haasteensa vaikean yhteiskunnallisen velkaantumistilanteen voittamiseksi. Järjestössä johtaminen ja työnteko eroavat monella tavalla julkisesta ja yksityisestä sektorista. Toimitusjohtaja Juha Pantzar korostaa, että säätiöön kohdistuvat johtamisodotukset vaihtelevat sosiaali-, talous- ja juridisen alan organisaatioiden johtamistapojen välimaastossa. Werka on […]

Lue lisää
17/05/2018
Johtamisen Paikka ©
Lue lisää
17/05/2018
Johtajuustaidot uudelle tasolle työnohjauksen avulla

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli. Halu kehittyä ohjasi Espoon kaupunginkirjaston vs. aluejohtaja Pia Koskisen työnohjauksen pariin. Vastoin yleistä käsitystä työnohjauksen aloittamiseen ei tarvita kriisiä, vaan se voi olla yksi parhaista tavoista kehittää omaa osaamistaan työn ohessa. Jaana Laukkarinen on ohjannut Koskista prosessissa, jonka tuloksena hän kokee saavuttaneensa enemmän hallinnan tunnetta omaan […]

Lue lisää
17/05/2018
Työnohjaus - hektisen arjen slow food

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli. Työelämän kontekstissa työnohjaus on vastavoimaa ajan ilmiölle, jossa on tyypillistä nopeasti tehtävät päätökset ja muutokset. Työnohjauksen tavoitteena on luoda turvallinen ja dialoginen tila kaiken tekemisen keskelle. Tämä tutkiva tila mahdollistaa sen, että asioita yhdessä työstämällä saadaan esille uusia merkityksiä, toteavat Jussi Onnismaa ja Risto Ruokolainen. Työnohjaus […]

Lue lisää
13/02/2018
Nopea muutosvauhti haastaa työyhteisön johtamistavan

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli. Muutoksesta puhuttaessa nousee helposti esiin tekninen muutos. Ihmisen perusolemus ei kuitenkaan ole muuttunut. Mitä löytyykään pysyvyyden ja uuden välistä? Tuula Kiander, Seppo Turkka ja Markus Anttila Werka kehityksestä pohtivat toimintakulttuurin muutoksen aiheuttamia tarpeita uudenlaiselle johtajuudelle. Ensinnäkin on hyvä lähteä liikkeelle siitä, mikä on työn tarkoitus. Täytyy […]

Lue lisää
19/12/2017
Työn Tarinat -lehtemme
Lue lisää
19/12/2017
Rauhallista Joulun aikaa!

Joulukorttien lähettämisen sijaan ohjasimme lahjoituksen Syyrian sodan uhrien kuntoutustyön tukemiseen .

Lue lisää
19/12/2017
Vetoketjumalli nivoo työyhteisön ja johtamisen kehittämisen yhteen Vantaalla

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli. Vantaan kaupunkiorganisaatiossa osaamisen kehittämisessä käytetään ns. vetoketjuperiaatetta. Esimiestyötä kehitetään aina samaan aikaan työyhteisön kehittämisen kanssa. Kehitystoiminnassa erityistä ovat eri toimialojen sisäiset asiakkuusvastaavat, jotka toimivat sisäisinä konsulttikumppaneina ulkoisille konsulteille. Werka kehitys on ollut mukana yhtenä strategisena kehittämiskumppanina. Kehittämispäällikkö Hilma Aminoff kertoo, että organisaatiossa eletään myllerryksen aikaa, jolloin […]

Lue lisää
19/12/2017
Esimiehet merkittävässä roolissa työyhteisön konfliktitilanteissa

Werka kehitys Oy: Työn Tarinat 1 -julkaisun (08/2017) artikkeli. Työyhteisöt ja niiden toimintaympäristöt elävät jatkuvassa muutoksessa. Monimutkaisissa muutostilanteissa syntyy helposti ristiriitoja, jotka voivat kärjistyä konflikteiksi. Työyhteisöjen konflikteilla on ikävä taipumus kasvaa ajan myötä. Onkin tärkeää rohkaistua ottamaan konfliktista ote - eikä toivoa, että se kuihtuu ajan myötä. Oman työn jatkuva kehittäminen on esimiehille avainasemassa. Werka […]

Lue lisää
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram